Anasayfaİletişim
  • Kemal Özer Kimdir?
  • Makaleler
  • Fotoğraflar
  • Videolar
  • Kitaplar
  • Programlar
Konya’da doğdu. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalıştı. Bilişim firmalarında yöneticilik yaptı. Halen Yeni Söz Gazetesi’nin Genel yayın Yönetmenliği görevini yürüyor. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin Başkanı. Yayınlanmış 8 kitabı var. Yeni Söz’de ve çeşitli mecmualarda yazıyor. 2014 FETA ‘Emanet’ ödülüne layık görüldü.

Siyonistler nasıl cinayet işler?

Makaleler16 Ocak 2015 Cuma

Bazı basit yorumlar hariç, aklı başındaki her bilgi ve değerlendirme, Fransa saldırısının da Siyonist bir tezgâh olduğunu ortaya koyuyor.

İyi ama kendini ‘selefi bir dindar’ olarak tanımlayan kişilerden müteşekkil bir örgütün üstlendiği bu tür cinayetleri, nasıl olurda Siyonizm’e fatura ederiz? Bu doğru olur mu?
 
Siyonizm’in, batının kalbindeki seri katliamları bilhassa Yahudi kimlikli kimselere işletmesini düşünmek akılsızlığın alameti!
 
Nasıl ki, son Endülüs Devleti olan Granada Sultanlığı'nın altı -dost sanılıp yönetime alınan- Yahudilerce oyulup, Hıristiyanların önüne yem olarak atılmışsa,
 
Nasıl ki, Osmanlı, Masonik çeteler elinde yarı sömürgeleştirilip, sonra da Emanuel Karasu ve Haim Nahum’un eliyle pay edilmişse,
 
Nasıl ki, Siyonistlerce Cemiyet-i Akvam’ın lağvedilip, yerine Birleşmiş Milletler adlı bir kukla inşa edilerek, Müslümanlar Güvenlik Konseyi’nin dışında tutulmuşsa,
 
Nasıl ki, İngiltere, Rothschild elinde bir oyuncağa dönmüş ve sonunda da Siyonizm İngiliz kılığına bürünmüşse,
 
Nasıl ki, tohum, gıda, tıp ve ilaç, Rockefeller’in boyunduruğunda bir bağımlılık ve sömürüye dönüştürülüp, dünya nüfusu kontrol altına alınmışsa,
 
Nasıl ki, ABD’nin merkez bankası yani parasına, 1915’de Siyonist baronlarca el konulmuşsa,
 
Nasıl ki, küresel pek çok terör örgütü, bunlarca kurdurulmuş veya taşeronluğuna dönüştürülmüş iseler,
 
Bugün de dünyanın dört bir köşesinde ve özellikle de şimdilerde batı başkentlerinde işlenen cinayetleri de koordine ediyorlar.
 
Mensuplarınca kaleme alınan pek çok eserde, MOSSAD’ın küresel terör faaliyetleri ballandıra ballandıra anlatılır. Amaç gözdağı vermek ve propaganda yapmak!
 
Küresel yapı yani Siyonizm, sağcı, solcu veya din kılıfına bürünmüş pek çok örgütü eğitir, bilgi sağlar, yönlendirir ve yönetir. Bu yapıları ekonomik olarak da besler. Yani amaçlarına giden bu araçları fütursuzca kullanır.
 
Fakat terör faaliyetleri sadece bunlarla da sınırlı değil...
 
Bakınız, firari eski bir MOSSAD ajanı olan Victor Ostrovsky, Yahudi kardeşliğini yahut da tüm dünyada cinayetleri nasıl işlediklerini şöyle anlatıyor:
 
“Ran S., bizlere, MOSSAD operasyonlarının önemli ve eşsiz bir parçası olan sayanim hakkında bir konferans verdi. Sayanim (yardımcılar), yüzde yüz Yahudi olmak zorundadır.
 
Yurt dışında yaşarlar, İsrail vatandaşı olmasalar da pek çoğuna İsrail'deki akrabaları aracılığıyla ulaşılır.
 
Örneğin, İngilte­re'de akrabası olan bir İsrailli'den, mektubu getiren kişinin Diaspora'daki Yahudi halkını koruyup kollama amacı güden bir kuruluşu tem­sil ettiğini belirten bir mektup yazması istenir, İngiliz akraba, ne şekilde yardımcı olabilecektir?
 
Dünya üzerinde binlerce sayanim vardır."Sadece Londra'da, 2000 tanesi faaldir, 5000 tanesi de kayıtlıdır. Hepsinin farklı rolleri vardır.
 
Örneğin, araba kiralama ofisi işleten bir sayan, Mossad'ın rutin belgeleri tamamlamaya gerek duymaksızın araba kira­lamasına yardımcı olur. Bir apartman sayanı, şüphe uyandırmadan, barınacak yer sağlayabilir; bir bankacı sayan ise gecenin bir yarısı, ihtiyacınız varsa para bulabilir; bir doktor sayan ise, polise rapor etmeksizin kurşun yaranızı tedavi edebilir ve benzeri
 
Bundaki düşünce, ihtiyaç duyulduğunda yardım edecek fakat davaya sadakatlerini koruyarak sessiz kalacak, her zaman emre âmâde insanlara sahip olmaktır. Kendi­lerine, masraflar dışında hiçbir ödeme yapılmaz.
 
 
Sayanim üçüncü kategoriye aittir. Onlar kendilerini, her şeyden ön­ce Yahudi olarak görürler. Sayan, kabilesel kardeşlik fikrine sadakatin­den dolayı, vatandaşı olduğu ülkeye ihanet edebilecek bir kişidir.
 
İşte kendi sınırlarımızın dışındakilerden faydalanmak üzere, milyonlarca Yahudi’yi hizmetinize sunan risksiz destek sistemi emrinizdedir. Mahallinde hazır olan böylesi bir imkânla operasyon yapmak çok daha kolaydır. Sayanim, dünyanın dört bir yanında inanılmaz derecede, pratik bir yardım sunmaktadır.” (By Way of Deception, s. 86-87, 1990)
 
Siyonist yazar Joseph Lapid, bir mülakatında, modern Yahudi tarihinin en büyük haini ilan ettiği Victor Ostrovsky’nin hayat hakkı olmadığı yani öldürülmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor, “Bu yüzden Kanada’daki samimi bir Yahudi’ye iş düşmektedir.”
 
Bununla kalsa iyi, Şaron hükümetinde “adalet” bakanlığına getirilen Lapid, Yahudi olmayı yani Siyonist olmayı şöyle tanımlıyor: “Herhangi bir yasal ya da ahlakî kural tanımayan, derin bir bağlılık
 
 Öte yandan genetik olarak bir Yahudi olmasına karşı, bilinç olarak Yahudilik klanından beri olan Gilad Atzmon, bu dehşet veren bağlantı ağını, “Göçebe Kimlik” adlı eserinde şu şekilde yorumlar:  
 
“İlk başlarda Siyonizm, kendini, dünya Yahudilerini Sion'a getirme girişimi olarak sunarken, son 30 yılda Siyonist liderler açıkça anladılar ki; aslında İsrail, bulundukları yerde kalan dünya Yahudilerinden ve özellikle de Yahudi elitlerden faydalanabilirdi.
 
Poul Wolfowitz, Rahm Emmanuel, Lord Levy ve David Aaronovitch gibi elitler bulundukları ülkelerde kalarak, Siyonist davaya faydalı olabileceğini kanıtladılar.
 
Siyonizm bazı bilginlerin öne sürdüğü gibi, Filistin topraklarına ilgi duyan sömürgeci bir hareket değildir. Siyonizm aslında üçüncü kategori mensuplarının, eşine az rastlanır bir kabileci dayanışmadan beslenen bir harekettir.
 
Siyonist olmak demek, bir kimsenin Yahudi kimliğini her şeyin önüne koyması demektir!”
 
Ne oldu küçük dilinizi mi yuttunuz?
 
Aman ha dilinize sahip çıkın ve bunu İslam adına adam kesme heveslisi beyinsizlere aktarın ki, tuzağa düşmesinler.
 
Bunların bedenlerinin üstündeki kafatasında dolaşan fikirler, kendilerine ya da lider sandıkları kimselere ait değil, tıpkı Pensilvanya cemaatlerinde olduğu gibi, karanlık odaklara ait. İslam, onların sandığı gibi imha değil, inşa ve ihya dinidir.
 
Unutulmamalıdır ki, önüne geleni öldürmeye kalkmak, zihinsel olarak Yahudileşme emaresidir.
 
Sonra’dan öğrenildi ki, İstanbul’da tezgâhlanan 6-7 Eylül (1955) olayları da bunların tezgâhıydı, Hitlerin icraatları da… (Amaç, Filistin’e göç etmek istemeyen fakir Yahudileri göndermek...)
 
Lenin’de Stalin’de bunlar için çalışıyordu.
 
Ayrıca İngiltere’de yer altı örgütü gibi çalışan “Tavistock” örgütü bugünler için kurulmuştu.
 
En mazbut insanı bile bir canavara dönüştürme yöntemlerine sahip olan “Tavistock”un asıl hedefi, dünyayı bir tımarhaneye çevirmek. Sizi bunun için kullanır, haberiniz bile olmaz.
 
Siz İslam için adam öldürdüğünüzü yahut şehit olduğunuzu sanırken, aslında Siyonizm için işlemişsinizdir bütün bu cinayetleri. Siz bunu bilmeseniz de, ağabeyiniz/lideriniz/hocanız bunu çok iyi bilir.
 
Felak ve Nas surelerini samimiyet ve aşkla bir daha okumaya ne dersiniz…

Çünkü Fransa saldırısındaki sözde sanıkların öldürülmüş olması, Yahudi marketine yönelik saldırı, polisleri sözde teröristlere müdahale etmemiş olması, canlı yayınlandığı iddia edilen görüntülerin montajlı çıkması, olaylardan kısa bir süre önce İsrail Başbakanı'nın Fransa hakkındaki açıklamaları, Fransa devletinin hadiselerde soğuk kanlılığı gibi çok sayıda veri olayın bir "terör" saldırısı olmadığı gerçeğini göstermeye yetiyor. Bu gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Zira nasıl ki İngiltere Siyonizm'in esiri ise, en az Fransa'da o kadar aynı çetenin kollarında... Üstelik 1789'dan beri...

Bu yüzden 
Felak ve Nas surelerini aralıksız okumalı. Sadece ezbere değil, mana ve tefrisini de anlayarak...
 
İLİŞKİLİ MAKALE

17.01.2015 tarihli gelişme:

CNN'in tecrübeli spikeri Jim Clancy, Paris'te gerçekleşen dergi saldırısından İsrail'i sorumlu tuttuğu için CNN'den ayrılmak zorunda kaldı.

Paris'te gerçekleşen Charlie Hebdo saldırısından İsrail'i sorumlu tutan ve sosyal medyada İsrail lobileri tarafından linç edilen CNN'nin 34 yıllık tecrübeli spiker ve gazetecisi Jim Clancy, CNN'den ayrıldığını belirtti.

Jim Clancy'nin istifa açıklamasında İsrail'le ilgili cümle kurmaması dikkat çekerken, 34 yıllık maceranın ardından CNN'den ayrılmanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Jim Clancy'nin istifasından sonra gündeme gelen, "Ayrıldı mı yoksa ayrılmaya zorlandı mı?" soruları tartışılmaya devam ediyor. 

İLİŞKİLİ MAKALE

Ahtapot Yahudiliği



OKUNACAK KİTAPLAR
KARANLIK YILLAR
Celal Tahir
Çıra Yay.



İsim
Mail
Mesaj
Doğrulama: 5751524
 

sabit naymanol | 19.02.2016 01:39:56 allah sizden razı olsun şimdi içim daha rahat sizin gibi bilgli müslümanlar artıyor allah sayılarını artırsın hesap günü allahın huzurunda görüşeceğiz onlarla içim ondanda rahat üzüldüğüm nokta bizim solcular rın çoğu haberi yok siyonizime hizmet ediyor tabi cahil müslümanlarda

Hikmetli Kıssalar Gençlere Hisseler
'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda
İyi Gıda Kötü Gıda
مكائد أبالسة الطعام Şeytan Ye Diyor'un Arapça baskısı çıktı
Şeytan Çıplak
Hangi Suyu İçmeli?
Ramazan Kitabı
Organ Nakli Hakkında Gizlenen Gerçekler
Yediklerimizin İçinde N(E) Var?
Müslüman'ın Diyeti
İletişim
Şeytan Ye Diyor - İnsan Ne Yemeli Ne Yememeli?
Deccal Tabakta

Moral Fm'de: İyi gıda iyi gelecek

+ Devamı


TVNET Sağlık Raporu'ndayız

+ Devamı


Kontv'de Düzlem programının konuğuyuz

+ Devamı


TV24'de küresel tuzakları konuşuyoruz

+ Devamı


Sultanbeyli'de konferans ve imza

+ Devamı


8 Ekim 2018 Ankara KAGEM Konferansı

+ Devamı


İFAM'da gençlerle buluştuk

+ Devamı


Ömer Öztürk Talebe Yurdunda konferans

+ Devamı